לזכרו של יצחק אייזיק רנד

איש ישר, רב פעלים ואהוב על הבריות וגדול כבוד הבריות